زندگی نامه محترم سید سعادت منصورنادری وزیرامور شهرسازی

زندگی نامه محترم سید سعادت منصورنادری وزیرامور شهرسازی

سید سعادت منصور نادری فرزند الحاج سید منصور نادری کیانی در12 حوت 1355 هـ.ش، در یک خانوادۀ متدین  و اهل علم در شهرکابل دیده به جهان گشود.

 محترم سعادت نادری دوره آموزش ابتدایی را الی صنف ششم در مکاتب مختلف شهر کابل و ولایت بغلان به اتمام رسانیده و در سال 1367 هـ.ش به منظور پیشبرد تعلیمات و تحصیلات عالی عازم کشور انگلستان گردیدوتعلیمات خویش را در مکتب عالی «وایتمورهیرو» انگلستان به پایان رسانیده وبعداً وارددانشگاه «هیرو»درکشور انگلستان  گردیده و در سال 1378هـ.ش از رشته اقتصاد و تجارت بین الملل، دیپلوم خویش را به سویه لیسانس از پوهنتون     London  Nort کشور انگلستان به درجه اول نمره اخذ کرده است.

بیشتر

اخبار

 • جلسه ای برنامه همبستگی شهری در وزارت امور شهرسازی دایر شد
  روز سه شنبه مؤرخ 3/6/1394 خوشیدی، جلسه ای برنامه همبستگی شهری به ریاست محترم سید سعادت منصور نادری وزیرامور شهرسازی وبااشتراک محترم دیپلوم انجنیرمحمودبلیغ وزیرفوایدعامه،محترم دیپلوم انجینرمحمدالله بتاش وزیرترانسپورت و هوانوردی،محترم دیپلوم انجینرنصیراحمددرانی وزیراحیأوانکشاف دهات،محترم...
 • وزیر امورشهرسازی با سفیر جاپان ملاقات نمود
  روز سه مؤرخ 3/6/1394 هـ،ش، محترم سیدسعادت منصور نادری با محترم سفیر جاپان در دفتر کارش ملاقات نمود. نخست محترم نادری ضمن خوش آمدید از مساعدت های کشور دوست جاپان در زمینه های بازسازی و آموزش نیروهای متخصص افغانستانی قدردانی و تشکری نموده، افزود: افغانستان در طی سه دهه گذشته جنگ، بحران های متعدد را...
 • در وزارت امور شهرسازی جلسه ای به مناسبت اهمیت احداث سرک حلقه ای شهر کابل برگزار شد
  روزدوشنبه مؤرخ 2/6/1394هـ،ش، جلسه ای به مناسبت اهمیت احداث سرک حلقه ای شهرکابل به ریاست محترم سید سعادت منصور نادری وزیرامور شهرسازی وبااشتراک: محترم دیپلوم انجنیر محمود بلیغ وزیرفوایدعامه،محترم دیپلوم محمدالله بکتاش وزیرترانسپورت،محترم نصیر احمددرانی...
 • نخستین جلسه هیأت مدیره شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان دایر شد
  روز یکشنبه مؤرخ 1/6/1394 خورشیدی، نخستین جلسه هیأت مدیره شرکت آبرسانی وکانالیزاسیون شهری افغانستان، به ریاست محترم سید سعادت منصور نادری وزیر امور شهرسازی و با اشتراک محترم دیپلوم انجنیر امیرالدین سالک معین امور ساختمانی، محترم محمد فاضل سرپرست دفتر مقام، محترم انجنیر مهدی...
 • برنامه آموزشی ترویج فرهنگ بیمه در وزارت امور شهرسازی دایر شد
  روز سه شنبه مؤرخ 27/5/1394 خورشیدی، برنامه آموزشی ترویج فرهنگ بیمه، از سوی ریاست امور بیمه وزارت مالیه، با اشتراک محترم دیپلوم انجنیر حاجی محمد اکبر احمدی معین امور شهرسازی وزارت امور شهرسازی، محترم محمد عارف حمید رییس امور بیمه های وزارت مالیه، تعدادی از کارمندان و انجنیران این وزارت و...
 • ورکشاپ یک روزه آگاهی دهی از حقوق زنان از دیدگاه اسلام دایرگردید
  روز دوشنبه مورخ 26/5/94 هـ ش ورکشاپ یک روزه تحت نام آگاهی دهی حقوق زنان از دیدگاه دین مبین اسلام از سوی آمریت جندر وزارت امورشهرسازی در تالار کنفرانس های ریاست تصدی بنایی وزارت دایرگردیده ودراین برنامه تعدادی زیادی ازرؤسا ، آمرین،کارمندان وکارکنان طبقه اناث این وزارت اشتراک نموده...
 • جلسه ای به مناسبت برپایی نمایشگاه از فعالیت ها ودستاوردهای وزارت امور شهرسازی برگزار شد
  روزیکشنبه مؤرخ 25/5/1394 خورشیدی،جلسه کمیسیون برگزاری کنفرانس ملی توسعه شهرها، به ریاست محترم محترم سیدضیاء حسینی مشاور وزارت امور شهرسازی وبااشتراک محترم احمد فرید عزیزی از ارگان های مستقل محلی،محترم انجنیرعبدالکریم صادقی رییس خدمات کلتوری شهرداری کابل،محترم...
 • جلسه کمیسیون برگذاری کنفرانس ملی توسعه شهرها
  روز چهار شنبه مؤرخ 14/5/1394 خورشیدی، کمیسیون برگذاری کنفرانس ملی توسعه شهرها، به ریاست محترم انجنیر محمد یوسف پشتون مشاور ارشد رییس جمهور در امور ساختمانی و اشتراک محترم سید ضیا حسینی مشاور وزارت امور شهرسازی، تعدادی از انجنیران این وزارت و نمایندگان اداره های چون: اداره امور، شهرداری کابل، وزارت...
بیشتر