زندگی نامه محترم دکتورحسن عبداللهی وزیرامور شهرسازی

زندگی نامه  محترم دکتورحسن عبداللهی وزیرامور شهرسازی

دکتورحسن عبداللهی فرزندصفر،درسال1355 هـ،ش،درولایت غورافغانستان چشم به جهان گشوده و سال های کودکی رادر آغوش گرم،پرمهرومحبت خانوادۀ  باشغل زراعت ­پیشۀ پدری سپری می نمود که متأسفانه کشورافغانستان ازسوی ارتش سرخ شوروی سابق اشغال شده ومانند سایرهموطنان،همراه با خانواده محترم شان مجبوربه ترک وطن شده ودرایران مهاجرت نمودند.

     عبداللهی باتوجه به فراهم بودن شرایط تحصیلی، دوره ابتدایی را، طی سال های(1364-1368)هـ،ش،دریکی ازمدارس استان* مشهد-ایران اتمام نموده ودورۀ متوسطه رانیزدرهمان استان،دررشته علوم (ریاضی- فزیک)،طی سال های (1368-1372)هـ،ش،با موفقیت به پایان رسانید.

بیشتر

اخبار

بیشتر