زندگی نامه محترم سید سعادت منصورنادری وزیرامور شهرسازی

زندگی نامه محترم سید سعادت منصورنادری وزیرامور شهرسازی

سید سعادت منصور نادری فرزند الحاج سید منصور نادری کیانی در12 حوت 1355 هـ.ش، در یک خانوادۀ متدین  و اهل علم در شهرکابل دیده به جهان گشود.

 محترم سعادت نادری دوره آموزش ابتدایی را الی صنف ششم در مکاتب مختلف شهر کابل و ولایت بغلان به اتمام رسانیده و در سال 1367 هـ.ش به منظور پیشبرد تعلیمات و تحصیلات عالی عازم کشور انگلستان گردیدوتعلیمات خویش را در مکتب عالی «وایتمورهیرو» انگلستان به پایان رسانیده وبعداً وارددانشگاه «هیرو»درکشور انگلستان  گردیده و در سال 1378هـ.ش از رشته اقتصاد و تجارت بین الملل، دیپلوم خویش را به سویه لیسانس از پوهنتون     London  Nort کشور انگلستان به درجه اول نمره اخذ کرده است.

بیشتر

اخبار

 • نشست معین امور ساختمانی با تعدادی از مالکین پروژه خواجه رواش
  نشست معین امور ساختمانی با تعدادی از مالکین پروژه خواجه رواش گزارشگر: نویدالله نبی زاده این نشست به ریاست دیپلوم انجنیر امیرالدین سالک معین امور ساختمانی وزارت شهرسازی و مسکن پیرامون حل بعضی از مشکلات و چالش‌های که در پروژه خواجه رواش وجود داشت روز سه شنبه مؤرخ 4/3/1395...
 • وزیر شهرسازی و مسکن رییس تعمیرات این وزارت را معرفی کرد
  سید سعادت منصور نادری وزیر شهرسازی و مسکن با حضورداشت حاجی محمد اکبر احمدی معین امور شهرسازی و تعدادی از رؤسا و مشاورین این وزارت، روز دوشنبه مؤرخ 20/2/1395 خورشیدی انجنیر اسماعیل سپاس را که از طریق برنامه ارتقای ظرفیت مبتنی بر نتایج (CBR) موفق گردیده به حیث رییس تعمیرات به کارمندان آن ریاست...
 • نشستی پیرامون برنامه ملی اولویت شهری دایر گردید
  امیرالدین سالک معین امور ساختمانی وزارت شهرسازی و مسکن با نمایندگان دفتر هبیتات ملل متحد روز یکشنبه مؤرخ 19/2/1395 خورشیدی در دفتر کارش نشستی مشترکی را به منظور برنامه ملی اولویت شهری برگزار کرد. در این نشست مشترک معین امور ساختمانی این وزارت از همکاری دفتر هبیتات ملل متحد در زمینه...
 • امتحان رقابتی ظرفیت سازی مبتنی بر نتایج(CBR) ریاست های شهرسازی 14 ولایت اخذ شد
  روز شنبه تاریخ 18 ثور سال 1395 خورشیدی با اشتراک جلالتمآب محترم سید سعات منصورنادری وزیرشهرسازی ومسکن در جلسه امتحان و حضور محترم دیپلوم انجنیرحاجی محمداکبراحمدی معین وزارت شهرسازی ومسکن، دیپلوم انجنیرامیرالدین سالک معین امورساختمانی، انجنیر واسع رحیم رییس شهرسازی،...
 • نخستین نشست هماهنگی سکتور آب شهری
  این نشست روز چهار شنبه مؤرخ 15/2/1395 خورشیدی به ریاست امیرالدین سالک معین امور ساختمانی وزارت شهرسازی و مسکن و اشتراک تعدادی مشاورین و رؤسای این وزارت، معین وزارت انرژی و آب، نمایندگان اداره ملی حفاظت محیط زیست، شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغان، شهرداری کابل، اداره مستقل ارگان‌های محل و...
 • پروژه آبرسانی کوتاه مدت شهر کابل به بهره برداری سپرده شد
  برای نخستین بار پروژه آبرسانی شهر کابل روز سه شنبه مؤرخ 14/2/1395 خورشیدی در منطقه علاءالدین ناحیه ششم شهرکابل با اشتراک سید سعادت منصور نادری وزیر شهرسازی و مسکن، آقای ایلانی رییس آبرسانی و کانالیزاسیون، محمد اسلم اکرمی سرپرست شهرداری کابل، تعدادی از رؤسای وزارت شهرسازی و مسکن و یک تعداد...
 • نشستی پیرامون ساختار و چالش های سکتور شهری برگذار شد
  نشستی در مورد ساختار و چالش های سکتور شهری به ریاست محترم سید سعادت منصور نادری وزیر شهرسازی ومسکن با اشترک معیینان، تعدادی از رؤسا و نماینده های محترم ارگان های محلی، شاروالی کابل، ریاست عمومی محیط زیست، شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون ، اداره مستقل اراضی، بورد کابل جدید، اداره هبیتات، وزارت...
 • رییس دفتر مقام وزارت شهرسازی ومسکن معرفی گردید
  محترم سید سعادت منصور نادری وزیر شهرسازی و مسکن روز یکشنبه مؤرخ 12/2/1395 خورشیدی با حضور معینان و تعدادی از رؤسای این وزارت، آقای خشنود نبی زاده را که از طریق برنامه ارتقای ظرفیت مبتنی بر نتایج (CBR) موفق گردیده به حیث رییس دفتر مقام وزارت برای کارمندان آن ریاست معرفی کرد، ضمنا از فعالیت ها و...
بیشتر