زندگی نامه محترم سید سعادت منصورنادری وزیرامور شهرسازی

زندگی نامه محترم سید سعادت منصورنادری وزیرامور شهرسازی

سید سعادت منصور نادری فرزند الحاج سید منصور نادری کیانی در12 حوت 1355 هـ.ش، در یک خانوادۀ متدین  و اهل علم در شهرکابل دیده به جهان گشود.

 محترم سعادت نادری دوره آموزش ابتدایی را الی صنف ششم در مکاتب مختلف شهر کابل و ولایت بغلان به اتمام رسانیده و در سال 1367 هـ.ش به منظور پیشبرد تعلیمات و تحصیلات عالی عازم کشور انگلستان گردیدوتعلیمات خویش را در مکتب عالی «وایتمورهیرو» انگلستان به پایان رسانیده وبعداً وارددانشگاه «هیرو»درکشور انگلستان  گردیده و در سال 1378هـ.ش از رشته اقتصاد و تجارت بین الملل، دیپلوم خویش را به سویه لیسانس از پوهنتون     London  Nort کشور انگلستان به درجه اول نمره اخذ کرده است.

بیشتر

اخبار

 • در وزارت امور شهرسازی، برنامه آموزشی سیستم شهرسازی جدید برگذارشد
  روز یکشنبه مؤرخ 14/4/1394 خورشیدی، جلسه برنامه آموزشی،سیستم شهرسازی جدید ،به ریاست محترم دیپلوم انجنیر حاجی محمداکبر احمدی معین امور شهرسازی واشتراک دکتوراستادبشیرکاظمی، اعضای مرکز تحقیقات ورشد ظرفیت شهری وتعدادی زیادی از رؤسا،آمرین وانجنیران وزارت امورشهرسازی در سالن کنفرانس های...
 • وزیرامور شهر سازی برای کارمندان واجیران وزارت امور شهرسازی مواد غذایی کمک نمود
  روز دو شنبه مورخ 8/4/1394 هـ..ش محترم سیدسعادت منصورنادری وزیرامورشهرسازی،برای تعدادزیادی ازکارمندان واجیران کم درآمد وزارت امورشهرسازی به مناسبت ماه مبارک رمضان وضیافت الله، مواد غذایی مساعدت نمودند. محترم نادری،بیش از125 تن ازکارمندان واجیران وزارت...
 • وزارت امورشهرسازی طرح اعمار و توزیع اسکان برای منسوبین قوای مسلح کشور را بازنگری نمود
  روز شنبه مورخ 6/4/1394 هـ.ش جلسه بازنگری طرح اعمار و توزیع اسکان برای منسوبین قوای مسلح کشور با ریاست محترم دیپلوم انجنیر محمد اکبر احمدی معین امور شهرسازی، محترم خالق نعمت مشاور معینیت ساختمانی،محترم مهدی یاوری رییس امور مسکن ، محترم محمدیاسین نیازی رییس طرح و...
 • در وزارت امور شهرسازی برنامه آموزشی نرم افزار های پیشرفته و مباحث کلیدی انجنیری دایر شد
  روز شنبه مؤرخ6/4/1394خورشیدی، برنامه آموزشی نرم افزار های پیشرفته و مباحث کلیدی انجنیری، به مدت 10روز برای کارمندان وزارت امور شهرسازی در سالن کنفرانس های تصدی بنایی وزارت امور شهرسازی دایر گردید. نخست محترم انجنیر همایون کروند یکی از استادان برنامه...
 • همایش دو روزه در وزارت امورشهرسازی برگذار شد
  روزچهارشنبه مورخ 3/5/1394 هـ.ش، همایش دو روزه ای ،تحت نام: بررسی مشکلات ها،چالش هاو راه حل های رؤسا وآمرین ولایات،تحت ریاست مقام محترم سیدسعادت منصور نادری وزیرامورشهرسازی و با اشتراک معینان، رؤسای مرکزی و رؤسا و آمرین ولایت وزارت امورشهرسازی درسالن کنفرانس های ریاست تصدی بنایی این وزارت برگذار...
 • جلسه نوبتی هیأت رهبری وزارت امور شهر سازی برگذارشد
  روز چهارشنبه مورخ 27/3/1394هـ.ش جلسه نوبتی هیأت رهبری وزارت امور شهر سازی،تحت ریاست محترم سیدسعادت منصور نادری وزیر امورشهرسازی وبااشتراک معینان(ساختمانی،شهرسازی ،مالی واداری)،رؤسا،مشاورین،آمرین پروژه هاوآمرین مستقل درسالن کنفرانس های وزارت امور سازی برگذارشد نخست محترم نادری ضمن...
 • وزیر امور شهرسازی پلان صد روز نخست وزارت امور شهرسازی را ارایه نمود
  روز سه شنبه مؤرخ 26/3/1394 خورشیدی،محترم سید سعادت منصور نادری وزیر امور شهرسازی، با اشتراک محترم دیپلوم انجنیر اميرالدین سالک معین امور ساختمانی، محترم حاجی محمد اکبر احمدی معین امور شهرسازی، محترم انجنیر حامد جلیل معین مالی و اداری وتعداد ازرؤسا ومشاورین وزارت امور شهر سازی...
 • در وزارت امور شهرسازی از روز مادر تجلیل به عمل آمد
  روزدوشنبه مؤرخ25/3/1394 خورشیدی،روزمادر،طی محفل باشکوهی،ازسوی آمریت جندروبااشتراک محترم سیدسعادت منصورنادری وزیرامور شهرسازی، محترم دیپلوم انجنیر محمد اکبر احمدی معین امور شهرسازی و تعدادی زیادی از رؤسا،آمرین وبه خصوص کارمندان اناث این وزارت، محترم مسعوداستاد در دانشگاه کابل، محترمه مسعوده کروخیل...
بیشتر